Media Pembelajaran: Syarat dalam Memilih Media Gambar

(THSumantri.Blogspot.Com) Menurut Daryanto (2011: 104) syarat dalam memilih media gambar antara lain:

1. Komposisi yang baik artinya gambar itu mempunyai pusat perhatian yang jelas sehingga memberikan keseimbangan kepada gambar secara keseluruhan, kedudukan dan arah garis-garis, pemakaian cahaya, bayangan serta pewarnaan. Keefektifan suatu gambar ditentukan oleh sejauhmana baik gagasan dikomunikasikan melalui gambar itu.

2. Pewarnaan yang efektif, gambar berwarna harus dipilih betul menurut kenyataan.

3. Teknik merupakan syarat yang ketiga dari gambar yang baik sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Daftar Pustaka:
[1] Daryanto. 2011. Media Pembelajaran. Bandung: PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera.Bagikan ke: Facebook Twitter Google+

0 Response to "Media Pembelajaran: Syarat dalam Memilih Media Gambar"

Post a Comment

Back To Top